S povolením rádi poradíme. V letech 2013 až 2014 na vlastním pozemku povolení potřebné nebylo. Od 1.11.2014 je opět potřebné povolení pro větší stromy i když kácíte na vlastním pozemku. Povolení vydává příšlušný orgán ochrany přírody, což je většinou obecní nebo městský úřad. Požádat o něj může pouze vlastník pozemku nebo jeho nájemce se souhlasem vlastníka. Nejčastěji není v praxi třeba z důvodu, že dřevina nedosahuje obvodu 80cm měřeného ve výšce 130cm nad zemí, nebo jde o ovocnou dřevinu rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Kácená dřevina nesmí být součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí.

Legislativa upravující kácení mimo les:

Zákon o ochraně přírody a krajiny č.114/1992Sb.

Vyhláška č.189/2013Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Vyhláška č.222/2014Sb. mění vyhlášku č.189/2013Sb.